Aanbod

Voor iedereen die betrokken is bij opvoeding, ontwikkeling en jeugdhulpverlening. Ik help u graag op weg! Neem gerust contact op als u de leefomgeving wilt vergroenen of buiten met kinderen aan de slag wilt gaan.

Speciale kinderen

Allemaal spelen !
(training van 1 of meerdere dagdelen)
Alle kinderen hebben baat bij natuurrijk spelen.Ook kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Met wat aanpassingen kunnen ook zij volop profiteren van speelnatuur. Mijn interactieve workshop Allemaal Spelen! biedt:
– informatie over het belang van natuurrijk spelen voor kinderen met verschillende beperkingen
– ideeën en tips voor het aangepast inrichten van speelnatuur voor alle kinderen
– vaardigheden voor de begeleiding op een natuurrijke speelplaats voor kinderen met speciale zorgbehoeften

Extra Zorg

Kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen 
(zorgarrangementen op maat) 
Soms komen kinderen in de klassensituatie onvoldoende tot hun recht. 
Vanuit mijn orthopedagogische achtergrond ga ik een periode wekelijks met individuele kinderen of kleine groepjes naar buiten. Afgestemd op hun ontwikkelingsniveau en zorgbehoefte gaan we samen buiten aan de slag met wat zij willen uitwerken. Of het nu gaat om het bouwen van een speciale hut, het bekijken van insecten of het maken van een natuurschilderij. Zo mogelijk wordt een presentatie gegeven aan familie of klas.

Doel: leren samenwerken, je vaardigheden uitbreiden, je mogelijkheden leren kennen. Het gevoel van competentie neemt toe, kinderen krijgen meer vertrouwen in zichzelf en hun mogelijkheden. Opvoeders en begeleiders staan verbaasd over wat de kinderen buiten laten zien, wat ze binnen niet van hen kennen. 
Dit biedt tevens de mogelijkheid om kinderen nader te observeren, de diagnostiek aan te vullen en suggesties te geven voor het hulpverleningsplan.

Natuurrijk

Natuurrijk buiten spelen
(interactieve workshop of lezing)
Met beeldmateriaal laat ik de achtergronden, eventuele risico’s en mogelijkheden zien van natuurrijk buiten spelen. Op zo’n manier dat u meteen zin krijgt om met kinderen naar buiten te gaan of een groen project(je) te realiseren. Met als belangrijkste beloning: plezier en enthousiasme van de kinderen.

Vergroenen

Natuurrijk inrichten van schoolplein of speelplaats
(project)
Als u uw schoolplein of speelplaats wilt vergroenen denk ik met u mee! Van idee tot realisatie met:
– workshops met volwassenen en kinderen om wensen en ideeën te inventariseren
– een excursie naar een geslaagd groen project met uitgebreide toelichting
– opzetten en uitvoeren van een draaiboek(ontwerp, planning, uitvoering, inrichting, onderhoud, begroting en manieren om geld bij elkaar te brengen)

Begeleiding

Een groen speelplein of speelplaats, en dan?
(eenmalige of 4-seizoens-workshop)
Wat binnen kan, kan ook buiten! Behalve tips en ideeën over wat je buiten kunt doen met kinderen, ga je ervaren waar je plezier aan beleeft en waar je goed in bent. Daar hoef je geen groene vingers voor te hebben! De pedagogische begeleiding staat overal voorop.

een eigen tuintje