Ilse Vonder

Wie ben ik

Groene orthopedagoog
Ik vind natuur onmisbaar in het leven van kinderen.
Daar zet ik me voor in. Ik:
• onderzoek en behandel kinderen in de groene buitenruimte
• zaai bloemen met kinderen en vrijwilligers
• ben projectleider bij het realiseren van groene speelplekken
• geef trainingen, workshops en lezingen
• schrijf artikelen
• kreeg in 2013 een groen lintje van Groen Links.

Speltherapeut
In 1978 ben ik mijn loopbaan begonnen als speltherapeut in de jeugd­hulp­ver­lening. Spel­therapie is nog steeds een belang­rijke onder­deel van in mijn werk; in mijn werk­kamer mogen een zandbak en teken- en schilder­spul­len dan ook niet ontbreken. Jarenlang ben ik docent en super­visor geweest bij een opleiding voor spel­therapie en spel­bege­lei­ding.

Klinisch psycholoog
Vanaf 1995 werk ik als klinisch psycholoog bij praktijk Rigtering in Arnhem. Hier onderzoek en behandel ik kinderen en jongeren met gedrags- of ont­wik­kelings­pro­blemen. Naast spel­therapie bied ik onder andere symbool­drama en EMDR-be­han­de­lingen.
Tot april 2015 was ik gedrags­weten­schap­per in jeugd­zorg­instel­ling Linden­hout.

Stichting Groene Pedagogiek

Als medeoprichter en bestuurslid zet ik me in voor de groene pedagogiek.

http://www.stichtinggroenepedagogiek.nl

Buitengewoon

filmpje ‘Buitengewoon’:

Projecten

  • Groen Schoolplein Arnhem. Rond school de Ommezwaai (cluster 4) is een natuurrijk speellandschap ingericht,  klik hier voor het logboek..Voor elk wat wils: voetballen, hutten bouwen en kruiden plukken.
  • Groene Speelplaats Apeldoorn
    Bij Lindenhout (jeugdzorg) spelen de kinderen in een natuurrijke oase.
  • Coba’s Tuin, Arnhem. Voor de bejaarde bewoonster van een stadsboerderij werd een bloemen-en groententuin aangelegd.
  • Bloemenvallei Arnhem. Enthousiaste schoolkinderen zaaiden en oogstten in een stadspark bloemen en rogge.
  • Cool-naturepark Beekdal in Arnhem. Met IVN-vrijwilligers onderhouden we een kruidenheuvel. Daar omheen organiseren we natuuractiviteiten voor groepen schoolkinderen uit de buurt.

.

plukken maar!