Natuurrijk opgroeien

Natuur

Als kind heb ik buiten veel fijne en soms spannende ervaringen opgedaan. In een boom klimmen waar mijn vriendje niet in durfde, stiekem spelen op een bouwterrein (wat achteraf niet zonder risico was). De koesterende zon op mijn huid voelen, de zoete geur van seringen opsnuiven, het knisperende geluid horen van de herfstbladeren waar je zo lekker doorheen kon sloffen of languit in kon liggen. Maar ook het klamme gevoel van een soppende sok na het slootje springen. En verstoppertje spelen, bessen jatten en… moeten we nou al naar binnen? Nog eventjes….

Onderzoekers in binnen- en buitenland bevestigen wat velen uit ervaring weten: opgroeien in een natuurrijke omgeving bevordert de gezondheid en het welbevinden van kinderen. 
En ook de ontwikkeling in veel opzichten: motorisch, ver­stande­lijk, zin­tuig­lijk en sociaal-emo­tioneel. Maar onderzoek wijst ook uit, dat kinderen steeds minder buiten spelen. En als ze buiten komen, zijn natuurrijke plekken vaak ver weg of moeilijk zelfstandig te bereiken. Het aantal kinderen met depressie, overgewicht en ADHD neemt toe…

Gelukkig verandert er de laatste tijd veel in Nederland! In 2012 is een motie in de Tweede Kamer aangenomen waarin de aanleg van groene speelpleinen en natuurlijke speelplaatsen door gemeenten bepleit wordt. Er komen steeds meer avontuurlijke groene speelplekken en groene schoolpleinen. Kinderen kunnen hier gevarieerder spelen, zich beter ontspannen en andere kanten van zichzelf ontdekken.

Speellandschap

Een speelplek is geslaagd als het aan de speelbehoefte van zo veel mogelijk kinderen voldoet. Een plek om te rennen, te klauteren, te voetballen, samen heksensoep te maken, verstop­pertje te spelen of naar plantjes en beestjes te kijken.
Een plek om tot rust te komen, te chillen… variatie dus! Een groene speelplek is meer dan een paar struiken, bomen en een moestuintje op een betonnen plein. Het gaat om een natuurrijk speellandschap, dat uitdagend en uitnodigend is. In zo’n speel­land­schap zie je heuveltjes, zand, water, struiken, gras, planten, bomen en dieren zoals vogels, bijen en vlinders. Ook speel­toestel­len en speel­aanlei­dingen zijn ingebed in deze groene omgeving.

Paul (begeleider) en de kinderen vertellen dat je op de Groene Speelplaats zoveel meer kunt spelen dan op het kale tegelplein. Voetje van de vloer is veel leuker als je ook in het gras of op de heuveltjes bent (of in het water, grinniken ze). We zitten ook vaak met zijn allen boven op de rioolbuizen te kletsen.

Gezondheid

Natuurrijk buiten spelen heeft positieve effecten. Niet alleen op de ontwikkeling van kinderen, maar ook op hun gezondheid.
Kinderen oefenen spelender­wijs hun spieren, verbeteren hun conditie en doen vitamine D op door de zon. Buiten­spelen werkt pre­ven­tief voor over­gewicht en chronische aan­doeningen.

Een natuurrijke speelplek is aangenamer bij hitte en regen dankzij de natuur­lijke beschut­ting en verstop­plekken. Maar misschien is het beste gezond­heids­effect nog wel het plezier dat kinderen én vol­wassenen hebben.

Dus… allemaal naar buiten!

zie mij tussen het koren!